BIO

°1957 te Turnhout, BELGIË

UFSIA, Antwerpen en KU Leuven: Lic. in de Germaanse Filologie, GHSO/ UFSIA, Antwerp and  Catholic University of Louvain: Germanic Philology, Teaching Certificate

 

STEDELIJKE ACADEMIE LEUVEN ‘DE LEI’, Vanderkelenstraat / MUNICIPAL ACADEMY OF LOUVAIN ‘DE LEI’, Vanderkelenstraat

 • Oriëntatiejaar (bij Joost Laroy) / Orientational Year
 • Schilderen (Richting Aquarel) (bij Philippe De Smedt) / Painting (Watercolour)

SLAC/ Beeldende & Audiovisuele Kunst (Dirk Boutslaan, 3000 Leuven) – SLAC/Academy of Fine & Audiovisual Arts (Dirk Boutslaan, 3000 Louvain)

 • Tekenen: 1 jaar Naaktmodel (bij Marc Raes) / Drawing Nudes
 • Vrije Grafiek, non-toxisch (bij Benoni Vansteenlandt) / Free Graphics (non-toxic)
 • Digitale Kunst, Keuzevak (bij Beatrijs Albers en Jan Missotten) / Digital Art, Optional Subject
 • Schilderen: Olieverf op waterbasis (bij Hilde Overbergh, vijfde jaar) / Painting: Oil paint, water-based (fifth year)
 • Kunstgeschiedenis (bij Myriam Bols en Evelien Prové) / Art History

 

STUK Leuven, Een Huis voor Dans, Beeld en Geluid / STUK Leuven, A House for Dance, Image and Sound:

 • Workshop en Voorstelling: ‘CROWD’, by Dh+ & choreograaf David Hernandez, Hedendaagse dans / Workshop and Performance: ‘CROWD’, by Dh+ & choreographer David Hernandez, Hedendaagse dans (Dag van de Dans, 2016 / Day of the Dance, 2016)
 • Workshop ‘The Common People’ met choreograaf Jan Martens / Workshop ‘The Common People’ with choreographer Jan Martens (2017)

 

 

WISPER Leuven Vzw (kunst) /  WISPER Louvain (art courses)

Een reeks cursussen/workshops ter vervolmaking, waaronder / A series of courses/workshops to complete myself, amongst which

 

 • Het Nieuwe Schilderen.  Schilderkunst uit de jaren ’80 en ’90. Met Liesbet Verschueren. / The New Painting.  Paintings from the eighties and the nineties.
 • Schilderen (Olieverf op waterbasis) / Painting (water-based oil)
 • Tekenen met inkt / Drawing with ink
 • Tekenen: kijken naar hedendaagse kunstenaars / Drawing:  looking at contemporary artists
 • Tekenen: grenzeloze verbeelding (ism. Museum M, Leuven) / Drawing: boundless imagination (in close cooperation with Museum M, Louvain).  Met Theodoor De Roey.
 • Schilderen, Tekenen, Drukken: werken met lagen (met Mieke Lamiroy) / Painting, Drawing, Printing: working with layers
 • Beeldende oefeningen vanuit een abstract thema: installatie, collage, mixed media … / Visual exercises starting from an abstract theme: collage, mixed media …
 • Total art: Interactieve kunst creëren met installaties. Met Eva De Mulder en Eline George. / Total art: Creating interactive art with installations.
 • Digitale fotografie voor beginnelingen / Digital photography for beginners
 • Kennismaking met hedendaagse dans / Introduction to contemporary dance
 • De kortste Dag voor schrijfkippen met dichter David Troch:  Korte gedichten, verhalen, dialogen / The shortest Day for writing chickens, with David Troch (Belgian poet): Short poems, short stories and dialogues